Ibarat Mengukir di Atas Batu

02/06/2009 19:04

Ibarat Mengukir di Atas Batu

Ibarat Mengukir di Atas Batu Usia kanak-kanak adalah masa keemasan dalam kehidupan seseorang. Segala yang dipelajari dan dialami pada masa ini –dengan izin Allah Subhanahu wa Ta’ala– akan membekas kelak di masa dewasa. Tak heran bila di kalangan pendahulu kita yang shalih banyak kita dapati...

—————


Ibarat Mengukir di Atas Batu